Stage plan 

Počet a rozmístění základního technického vybavení pódia !

Technické podmínky....